Karol Szmagalski

avatarKarol Szmagalski

Aleksandrów Kujawski
O mnie Wieloletni dyrektor jednostek obsługi rolnictwa na terenie powiatu Radziejowskiego. Obecnie na emeryturze. Zainteresowania Pasjonuje się turystyką rowerowej (6000-7000 km rocznie), uwielbiam grzybobrania. Trochę fotografuję, robię filmiki – staram się w nich propagować powiat.(YouTube -kanał karmaria2008); więcej http://www.kujawy2010.republika.pl http://wloclawek.naszemiasto.pl/wyszukiwarka/karol+szmagalski,s.html

Nowa siedziba Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa na 55 lecie

2016-11-10 07:04:02

Siedziba Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw od lat mieściła się w lokalu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie spełniając funkcje edukacyjno-poznawcze z działaniem na rzecz ocalenia od zapomnienia tradycji i kultury tego regionu, miasta, kujaw na rzecz mieszkańców Radziejowa i nie tylko.

Nasza podstawowa działalność to właśnie edukacja w Izbie Regionalnej, w naszym radziejowskim małym muzeum - mówi Halina Paczkowska, prezes TMK. - Dlatego warto obejrzeć nasze eksponaty. Chętnie o nich opowiedzą nasi członkowie, pasjonaci historii, folkloru i kujawskich obyczajów. To zbiory etnograficzne, fotografie, stare druki dokumentujące życie społeczne Radziejowa, skromne, ale ciekawe zbiory archeologiczne. Nasze zbiory, zwłaszcza te, dotyczące historii Radziejowa, są na tyle ciekawe, że korzystają z nich studenci, piszący prace. Ale Izba Tradycji to nie tylko zbiór eksponatów, zgromadzonych w szklanych gablotach. To przede wszystkim miejsce wielu ciekawych spotkań."

Wydaje się zasadne, aby wykorzystać historyczne fakty związane z Radziejowem i naszym TMK i wiele innych do promocji miasta i powiatu poprzez wydzielenie w nowej lokalizacji pomieszczeń wg tematycznych zagadnień gdzie zgromadzone byłyby materiały promocyjne i zgromadzone były ciekawsze eksponaty dotychczas zgromadzone w Izbie Regionalnej naszym „Małym Muzeum”.

Nadal rozwijana i umacniana będzie działalność koła hafciarskiego kultywującego ponad stuletnie tradycje Radziejowa w tym zakresie. Warto ba trzeba przypomnieć, że Sztuka hafciarska na Kujawach rozwijała się w II poł. XIX w. i na początku XX w oparciu o bezpośredni przekaz pokoleniowy, a także motorem jej rozwoju była konieczność czerpania z tego zarobku. Jednym z największym w tamtym okresie ośrodków hafciarskich był Radziejów. Dla zachowania tych tradycji z inicjatywy Pani Haliny Paczkowskiej rozpoczęto działania TMK związane z prowadzeniem kursów w tutejszej Izbie Regionalnej promujących i nawiązujących do dawnych tradycji hafciarskich tego rejonu. Zapraszane są artystki ludowe – twórczynie rękodzieła, aby z członkiniami powstałego koła hafciarskiego dzielić się swoimi doświadczeniami, prowadzić warsztaty. Warto przypomnieć, takie nazwiska jak: Krystyna Zagrabska, Halina Pietrzak, Aniela Leszczyńska, Irena Renda, Małgorzata Sobota czy Jadwiga Reska .

Panie członkinie Koła hafciarskiego Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa w Izbie Regionalnej spotkają się z Panią: Jadwigą Reska , Anielą Leszczyńską, aby podzielić się doświadczeniami w zakresie haftu kujawskiego oraz zapoznać się z wyrobami i stosowanymi przez nią technikami.
(Koło działa od 4 lat. Panie w kole to: Jadwiga Reska, Stefania Dziubich, Anna Bazelewska, Genowefa Gąsiorowska, Mirosława Łodygowska, Halina Sołtysińska, Halina Paczkowska, Irena Wożniak, Henryka Adamczewska, Emila Jałoszyńska, Wiesława Nowak, Ewa Smykowska , Ewa Szmyt , Aniela Leszczyńska ).

Więcej tutaj:
http://www.kujawy2006.republika.pl/


W powiecie radziejowskim jest wiele organizacji, które dbają o zachowanie kujawskich tradycji: historii regionu, obyczaju, folkloru. Wiodącą z racji swego programu jest oczywiście Towarzystwo Miłośników Kujaw. Celem konkursu "Tradycja w moim domu" jest przybliżenie i popularyzacja historii, tradycji, zwyczajów rodzinnych, regionalnych. - Chcemy obudzić w młodych ludziach potrzebę poszukiwania własnych korzeni, odnowienia tradycji rodzinnych, regionalnych, kultywowania tych tradycji. Między innymi przez ukazanie piękna gwary kujawskiej i pięknej polszczyzny - mówi Halina Paczkowska, prezes Towarzystwa Miłośników Kujaw.

Więcej o naszej działalności. Tutaj:
http://www.kujawy06.republika.pl/index.html

Dzięki otrzymanej dotacji rozpoczął się remont Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Przewidziano remont kotłowni a następnie inne prace od parteru, po dach, ocieplenia, wymiany okien, instalacji, budowy nowej gazowej kotłowni i innych prac budowlanych, także na, zewnątrz, czyli na placyku przed biblioteką. Remont wymusza usuniecie na czas jego trwania zgromadzonych tu eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw. W wyniku ustaleń z burmistrzem Miasta podjęto decyzje do ich przeniesienia do starej plebani gdzie będzie w sumie 11 pomieszczeń o powierzchni 147,34 m kw. Z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie stałej ekspozycji związanej z historią i tradycja regionu.

Było to możliwe dzięki zawartej umowie z dnia 15 września 2016 roku przez Bibliotekę z Parafią Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie. Aktualnie trwają prace remontowo-porządkowe w tym obiekcie. W najbliższym czasie pomieszczenia zostaną zagospodarowane i zgromadzone przez TMK zbiory zaprezentowane.
Przewidujemy udostepnienie zbiorów w tym obiekcie w I kwartale 2017 roku.


Warto, ba trzeba przypomnieć trochę historii związanej z Izbą Regionalną.
A mianowicie:
Zarząd TMK w Radziejowie w 1962 roku uzyskał zgodę ówczesnych władz na prowadzenie działalności kulturalnej i naukowej na obszarze miasta i powiatu radziejowskiego( w 2017 roku przypada 55 rocznica). Polegała ona na gromadzeniu eksponatów z dziedziny kultury i sztuki regionalnej. Członkowie Towarzystwa zdawali sobie sprawę z tego, że przed społeczeństwem Kujaw staje “nowe”, którego celem jest podniesienie poziomu gospodarczego, poziomu pracy ludzkiej, warunków życia oraz ogólnej kultury. Zachowanie dla przyszłych pokoleń tego, co było charakterystyczne i najbardziej wartościowe z życia naszych dziadów i pradziadów stało się, dlatego tak ważne. Cel, jaki im przyświecał, nie zdezaktualizował się obecnie. Z inicjatywy Towarzystwa powstała Izba Regionalna, w której gromadzi się do dziś obiekty ilustrujące historię kultury tego regionu.
Więcej o historii. Tutaj:
http://www.kujawy06.republika.pl/Historia.html
Jesteś na profilu Karol Szmagalski - stronie mieszkańca miasta Aleksandrów Kujawski. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj