Karol Szmagalski

avatarKarol Szmagalski

Aleksandrów Kujawski
O mnie Wieloletni dyrektor jednostek obsługi rolnictwa na terenie powiatu Radziejowskiego. Obecnie na emeryturze. Zainteresowania Pasjonuje się turystyką rowerowej (6000-7000 km rocznie), uwielbiam grzybobrania. Trochę fotografuję, robię filmiki – staram się w nich propagować powiat.(YouTube -kanał karmaria2008); więcej http://www.kujawy2010.republika.pl http://wloclawek.naszemiasto.pl/wyszukiwarka/karol+szmagalski,s.html

Koncert – „Nie ma to jak na Kujawach” w Radziejowie

2017-12-08 11:28:33W dniu 9 grudnia 2017 roku w scenerii pięknych dekoracji Sali Radziejowskiego Domu Kultury wykonanych przez Panie Sylwię Lazar i Anetę Kalicką przy współdziałaniu innych spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie i liczni sympatycy na programie artystycznym – „Nie ma to jak na Kujawach” przygotowanym pod kierownictwem Pani Elżbiety Giętkowskiej z pomocą merytoryczną Pani Wandy Waszak i grupy teatralnej z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, którą kierowała Pani Grażyna Trzmielewska. Okazja była szczególna.
Grupa teatralna:
https://www.facebook.com/karol.szmagalski.5/videos/10215562593038820/
Zespół "Kujawy:
https://www.facebook.com/karol.szmagalski.5/videos/10215563224414604/W tym roku Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie obchodzi 55.-lecie swego powstania, a Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” 50.-lecie.

W uroczystym koncercie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” w składzie: Danuta Kacprzak, Krystyna Dąbrowska, Zofia Nowakowska, Małgorzata Nowakowska, Maria Pilak, Teresa Pilak, Ewa Szmydt, Emilia Wiczyńska , Jan Deręgowski, Marian Nowakowski, Mieczysław Regin, Błażej Patyk, Józef Rzadkowolski, Jan Szyszkowski porywając swoim występem licznie zgromadzonych widzów.

Grupa teatralna MZS wystąpiła w składzie:

Oliwia Andrzejewska, Roksana Staśkowiak , Julita Fornalewicz, Zofia Gralak, Lidia Orłowska, Adrianan Siarkowska, Marcelina Smól, Kamil Łapacz, Bruno Florkowski, Kasia Szczepankiewicz. Myślę, że powinni z nich być dumni rodzice, dyrektor MZS z takich artystów, którzy w przyszłości mogą zasilić Zespół „Kujawy”. Pokazali, że kochają folklor, tradycje. Grupa przygotowała „Zwiady” Franciszka Becińskiego. Wśród widzów wnuczka Fr. Becińskiego Pani Sława Becińska.

Były bisy, kwiaty, liczne podziękowania i życzenia.

Wśród gości: przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Miasta i Gminy Radziejów, Gminy Radziejów i Bytonia, duchowieństwo, dyrektorzy szkół, samorządowcy, organizacji pozarządowych, MiPBP itp.

Prowadzący w imieniu organizatorów: TMK i RDK wskazał na kilka faktów związanych z tym spotkaniem. Pięć lat temu spotkaliśmy się na 50-leciu TMK i wówczas mówiliśmy pięknie o bogatej historii stowarzyszenia, o wielu osobach w nim działających, dlatego w dniu dzisiejszym należy przypomnieć najważniejsze momenty z życia TMK.

W 1962 roku powstało Towarzystwo Miłośników Kujaw z inicjatywy Józefa Górczyńskiego i nie tylko. Pan Józef Górczyński był założycielem Towarzystwa pełniącym w tym czasie funkcje Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie. Cenionego działacza społecznego, który przez 20 lat sprawował funkcję Prezesa a mając niesamowita charyzmę wkrótce zgromadził wokół siebie grupę ludzi kochających Ziemie Kujawskie, wśród nich byli min. Nauczyciele z ZSM.

Pierwszym znaczącym działaniem tego gremium było gromadzenie eksponatów dotyczących śladów historii, kultury, tradycji, folkloru Radziejowa i regionu. Zgromadzone zbiory zmieniały swoje siedziby, aż przez 24 lata Izba Regionalna mieściła się w MiPBP. W 2016 roku dzięki staraniom i przychylności wielu osób w tym ks. Proboszcza Ireneusza Mrowickiego , władz Miasta, Biblioteki, eksponaty Izby Regionalnej mają piękna siedzibę w budynku „Starej Plebanii” ciesząca się dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

Izba Regionalna prowadzona jest społecznie przez Zarząd, członków TMK. Realizuje podstawowy cel, jakim jest zachowanie dziedzictwa naszych przodków od zapomnienia dla przyszłych pokoleń.

Dziękujemy darczyńcą za przekazywanie eksponatów do Izby, która pełni rolę „Małego Muzeum”. Obok edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży z miasta powiatu, zwiedzana jest przez mieszkańców, turystów z kraju i zagranicy, o czym świadczą wpisy w księdze odwiedzin, prowadzona jest szeroka działalność w zakresie tradycji, promocji twórców- wystawy, konkursy, spotkania, warsztaty, prelekcje, poznawanie historii poprzez zabawę - Gra Miejska-Odkryj Radziejów.

W tym roku realizujemy projekt „ Zachować tradycje ziemi radziejowskiej” ze środków Starostwa Powiatowego. Panie w kole hafciarskim pod kierunkiem Jadwigi Reska i rękodzieła Ewy Smykowskiej są wierne tradycji 100. letniego Ośrodka haftu jakim był Radziejów.

Realizacja tego projektu odbywa się dzięki wielkiej pasji, zaangażowaniu członków TMK i dobrej współpracy ze środowiskiem szczególnie z Miejskiego Zespołu Szkół i wsparciu samorządu.

Dzieło założyciela kontynuowali kolejni Prezesi: Jan Kalafus wieloletni dyrektor RDK, Janusz Korcz i obecnie od 10 lat Pani Halina Paczkowska. Osoby te potrafiły wokół siebie skupiać wielu pasjonatów, którzy wspólnie realizowali wiele działań na rzecz naszego miasta, powiatu, Kujaw.

Mówiąc o Zespole Pieśni i Tańca „Kujawy” przypomniał, że jego powstanie niezmiernie łączy się z osobą założyciela TMK Pana Józefa Górczyńskiego. Zespół powstał w 1967 roku z myślą o odkrywaniu i rozpowszechnianiu kujawskich pieśni, tańców, obrzędów, niejako wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Radziejowa.

Pierwotnie nosił nazwę „Kapela Ludowa” i pod taką nazwa działał do 1970 roku. Od tego roku przybrał nazwę Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Od tego momentu rozszerza swój zakres promowania folkloru kujawskiego. Do 1976 roku miejscem spotkań Zespołu był ZSM. Opiekunem merytorycznym od jego powstania było TMK, członkowie Zespołu należą do Stowarzyszenia. Od 1978 roku opiekę merytoryczną i organizacyjną przejął RDK.

Kierownikami artystycznymi Zespołu byli kolejno: Henryk Gronkowski, Józef Kucal, Józef Pietrzak, Henryk Nawrocki, Wanda Waszak, Marian Nowakowski a od 2017 roku Elżbieta Giętkowska. Na uwagę w działalności Zespołu zasługuje śp. Maria Dębniak od początku związana z „Kujawami”. Zajmowała się stroną choreograficzną.

Pani Wanda Waszak, którą przygotowano merytorycznie do pracy artystycznej podniosła poziom zespołu bardzo wysoko. Zespół zdobywa puchary, nagrody, dyplomy, rozszerzał swój zakres repertuaru, był oklaskiwany przez publiczność w kraju i zagranicą kochającą folklor.

Zespół wystawiał widowiska obrzędowe i sztukę „ Wesele na Kujawach wg Franciszka Becińskiego w opracowaniu Jana Kalafusa i Wandy Waszak. Obecnie Zespołem kieruje Pani Elżbieta Giętkowska, której życzymy satysfakcji z tego rodzaju działania a Zespołowi dalszych sukcesów, a osoby miłujące muzykę, taniec, śpiew do zasilenia szeregów naszych Kujawiaków.

Na koniec chciałbym wspomnieć, że w historii TMK i Zespołu” Kujawy” przez te lata zapisało się wielu zasłużonych osób min. Nieżyjący: Józef Prusinowski, Ryszard Pernak, Maria Surdyk, Lech Ciesielski, i inni. Warto ba trzeba przypomnieć członków o najdłuższym stażu w działalności w TKM. Są to : Jadwiga Kotarska, Stanisław Daniel, który jest od początku powstania Zespołu, Alina Krupińska, Witold Grossman, Szymon Szynkowski . W Zespole są: Jan Szyszkowski 37 lat, Janusz Gwizdalski 46 lat, Emila Wiczyńska 28 lat, Danuta Kacprzak 33 lata, Andrzej Wesołowski 18 lat, Teresa Pilak 30 lat.

W organizacje spotkania włączyła się liczna grupa członków TKM, jego sympatyków, za co w imieniu organizatorów składamy im wyrazy uznania i podziękowania. Zespołowi Pieśni i Tańca „Kujawy” życzymy, aby bawił i rozsławiał nasze miasto, powiat, Kujawy przez długie lata. Grupie teatralnej z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie dalszej satysfakcji z kultywowania tradycji kujawskich, a wielu jej członkom wstąpienia do Zespołu „Kujawy” i podtrzymywania jego tradycji.
Wyrażam przekonanie, że Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”, będzie miał wsparcie wielu jego sympatyków, samorządu w swojej misji szerzenia tradycji naszej ziemi kujawskiej i będzie nadal wizytówką naszego miasta, powiatu, Kuja
w.

Album fotek. Tutaj:
https://www.facebook.com/karol.szmagalski.5/media_set?set=a.10215530179108492.1073743136.1259848402&type=3

Jesteś na profilu Karol Szmagalski - stronie mieszkańca miasta Aleksandrów Kujawski. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj