Karol Szmagalski

avatarKarol Szmagalski

Aleksandrów Kujawski
O mnie Wieloletni dyrektor jednostek obsługi rolnictwa na terenie powiatu Radziejowskiego. Obecnie na emeryturze. Zainteresowania Pasjonuje się turystyką rowerowej (6000-7000 km rocznie), uwielbiam grzybobrania. Trochę fotografuję, robię filmiki – staram się w nich propagować powiat.(YouTube -kanał karmaria2008); więcej http://www.kujawy2010.republika.pl http://wloclawek.naszemiasto.pl/wyszukiwarka/karol+szmagalski,s.html

Inauguracja 6 roku działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie

2015-10-05 11:16:59

To już kolejny 6 rok działania Oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie wchodzącego integralnie w skład Uniwersytetu Trzeciego Kujawsko- Dobrzyńskiego we Włocławku. Aktualnie zrzesza 68 członków, którzy przybyli w dniu 6 października 2015 roku do gościnnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na inaugurację kolejnego semestru . Po odśpiewaniu hymnu i krótkich wystąpieniach Jana Jaworskiego, przewodniczącego Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dr. Władysława Kubiaka prorektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dawnej WSHE - uczelni, która od wielu lat wspiera KDTW, seniorzy wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. “Rok 2015 rokiem Jana Długosza” – wygłosi dr Władysław Kubiak, prorektor KSW we Włocławku.

Wręczono 6 członkom indeksy.

Zaplanowano szereg ciekawych wykładów na I semestr. Będą odbywały się w tej samej zarówno w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej jak i Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół Mechanicznych. Tematyka będzie różnorodna, a wśród wykładowców, oprócz profesorów szkół wyższych, znajdą się ciekawi wykładowcy.Program Oddziału Radziejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmuje także m.in. zajęcia w sekcjach tematycznych, naukę języków obcych, zajęcia ruchowe , naukę obsługi komputera. Stanowimy grupę wspaniałych przyjaciół. Zajmując się różnorodną tematyką w zależności od zainteresowań.

Studenci KDTW to osoby w różnym wieku, które chcą nieustannie poszerzać swoją wiedzę i poznawać nowych przyjaciół. Zajęcia to również doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego ich program dostosowany jest do zgłaszanych potrzeb. W programie nauczania są wykłady i seminaria. Słuchacze mogą także uczyć się języków obcych i obsługi komputera. Są też zajęcia taneczne, rehabilitacyjne, turystyczne i kulturalne. Ponadto, słuchacze mają możliwość udzielania się w pracy społecznej, polegającej na przykład na sprawowaniu opieki merytorycznej nad powstającymi kołami zainteresowań. Chór i grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku to także dobre miejsca do spędzania wolnego czasu.

Album fotek. Tutaj:
https://www.facebook.com/karol.szmagalski.5/media_set?set=a.10208268550292310.1073742551.1259848402&type=3

Więcej tutaj:
http://www.emeryci2007.republika.pl

"Ludzie nie dlatego przestają działać, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają działać" - dołącz do Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Deklaracje na nowy rok akademicki 2015/2016 składamy od 20 września 2015 r. do 31 października 2015 r. Na semestr letni 2015/2016 deklaracje składamy od 20 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.


Warto zasygnalizować, że W dniu 1 października 2015 roku w Sali obrad plenarnych Sejmu RP w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbył się inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów (OPS). Wydarzenie miało charakter cykliczny. Z naszego Uniwersytetu delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów są: Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu KDUTW, Adam Stolarek – Przewodniczący RS KDUTW o/Aleksandrów Kujawski, Jadwiga Grudzińska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Dobrzyń n/Wisłą, Kazimierz Skarżyński – W-ce Przewodniczący LUTW o/ Lipno, Jan Jaworski – Przewodniczący RS KDUTW o/ Radziejów, Elżbieta Budzanowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Rypin, Andrzej Capała – Przewodniczący RS KDUTW o/Wielgie, Halina Sarnowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Włocławek.

Mówił o tym składając życzenia Jerzy Nowacki.
W dniu 5 listopada 2015 roku Oddział Radziejów obchodzić będzie 5 rocznice swego istnienia.
Slajd z pięciolecia. Tutaj:
http://slajdzik.pl/slajd/migawki-z-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w-radziejowie-112431

Warto, ba trzeba przypomnieć trochę historii.

W dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w gościnnych murach Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie nastąpiło podpisanie kolejnego aktu utworzenia terenowego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW z siedzibą w Radziejowie. Akt podpisali: JM prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz członkowie Grupy Inicjatywnej Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego, Jan Jaworski – przewodniczący Rady Słuchaczy KDUTW Oddział w Radziejowie. Uroczystość otworzył Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego. Wśród zaproszonych gości powitał : Jego Magnificencję prof. KSW dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr. Marka Stefańskiego – Prorektora Wyższej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr. Marka Szuszmana – prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, księdza prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego, mgr Jerzego Nowackiego - przewodniczącego Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, mgr Elżbietę Budzanowską - przewodniczącą Zarządu Oddziału Terenowego w Rypinie Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW, mgr inż. Włodzimierza Kuca – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, mgr Macieja Wesołowskiego – zastępcę dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, mgr inż. Jolantę Szyper – kierownika warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych, mgr Ewę Murszewską – opiekuna Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, Rypinie i Radziejowie, pracownika Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Kujawsko - Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej został powołany Uchwałą Senatu WSHE nr 44/09 z dnia 16 lipca 2009 r., a rozpoczął funkcjonowanie z początkiem roku akademickiego 2009/2010.
KDUTW to regionalna inicjatywa WSHE w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, będą mogły uczestniczyć w wielu interesujących wykładach, kursach i innych formach z różnych dziedzin nauki. Formuła programowa uniwersytetu jest otwarta, uwzględnia także sugestie ze strony słuchaczy. To oni wybierają tematykę budzącą ich zainteresowanie. W programie są wykłady z wielu dziedzin nauki, kursy językowe, informatyczne oraz zajęcia z aerobiku, sekcja szachowa i nordic walking.


Jesteś na profilu Karol Szmagalski - stronie mieszkańca miasta Aleksandrów Kujawski. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj